TOMOGRAFIA 3D CBCT – WARSZAWA

Tomografia CBCT zębów

Zadbany uśmiech to nie tylko regularne wizyty u dentysty, lecz także działania z poziomu ortodoncji i wgląd w anatomię szczęki i żuchwy. Tomografia CBCT zębów daje kompleksowy obraz stanu uzębienia — struktur, kanałów i jakości układu kostnego, a dzięki temu dostęp do przyczyny wady zgryzu czy bólu kanałowego. Aparaty wykonujące tomografię 3D generują wizualizacje, które w czytelny sposób ukazują przestrzenny obraz szczęki i pozwalają na szczegółowe określenie problemów klinicznych oraz zaplanowanie odpowiednich kroków leczenia. Nasi stomatolodzy w Warszawie w sposób profesjonalny przeprowadzą badanie tomograficzne uzębienia

Czym jest tomografia komputerowa CBCT zębów?

CBCT warszawa

Tomografia dentystyczna to jedno z najbardziej powszechnych badań diagnostycznych, które można wykonywać w technice 2D lub 3D za pomocą lampy rentgenowskiej. Naświetlanie przez ruch lampy i coraz częściej przez zaangażowanie także komputerów daje efekty dokładnego wglądu w struktury tkanki miękkiej i twardej. Tradycyjne zdjęcia 2D zapewniają obraz kości i zębów w dwóch płaszczyznach, jednakże to właśnie wizualizacje 3D dają możliwość szczegółowego przebadania szczęki. Tomografia wiązki stożkowej lub potocznie określana jako CBCT, czyli z j. angielskiego Cone Beam Computed Tomography –  to metoda najczęściej stosowana w stomatologii i laryngologii do badania twarzoczaszki, zapewniająca trójwymiarowy obraz zębów.

Zastosowanie tomografii 3D w leczeniu ortodontycznym i w implantologii

Wykorzystanie tomografii CBCT zębów w medycynie jest szczególnie powszechne w gabinetach dentystycznych. Trójwymiarowe wizualizacje ułatwiają diagnozę i leczenie przy schorzeniach stawu łączącego żuchwę z innymi partiami czaszki, czyli skroniowo-żuchwowego. Są bazową informacją w chirurgii szczękowej oraz przy wykrywaniu i leczeniu nowotworów szczęk. Uzyskanie obrazu 3D szczęki  w implantologii daje możliwość określenia rodzaju implantu, który będzie najkorzystniejszy dla pacjentów. Tomografia komputerowa zębów ułatwia zabiegi od początkowego etapu skanowania, przez planowanie i implantacje, po odbudowę protetyczną. Tomograf 3D jest też skutecznym aparatem przy diagnostyce górnych dróg oddechowych i leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego.

CBCT warszawa ochota

Tomografia komputerowa CBCT zębów – nowoczesny i sprawdzony sprzęt

tomografia warszawa

Wykonanie szczegółowego obrazu tomograficznego 3D zębów jest możliwe dzięki korzystaniu z odpowiedniego sprzętu, takiego jak aparat Orthophos S 3D firmy Sirona.  Zapewnia on ostre obrazy tomograficzne oraz pantomograficzne, a taże pracuje pod kontrolą najnowszego oprogramowania Sidexis 4. W konsekwencji znacznie łatwiejsze staje się pozyskanie jak największej ilości informacji niezbędnych w czasie leczenia dentystycznego i ortodontycznego. Tomografia komputerowa zębów wykonywana za pomocą Orthophos S 3D jest też niezwykle wygodna, na co wpływają automatyka obsługi, niezależne czujniki i pięciopunktowa stabilizacja głowy.

Tomograf 3D —  funkcjonalność i korzyści

Do głównych zalet tomografii komputerowej zębów zalicza się przestrzenne wizualizacje struktur anatomicznych, które są bardziej szczegółowe niż skany 2D. Minimalizują ryzyko błędu w ocenie diagnostycznej, a dzięki temu zwiększają efekty leczenia. W każdym zastosowaniu klinicznym obrazowanie 3D to niezawodne źródło informacji o stanie zdrowia. Przyczynia się do dokładniejszego zdiagnozowania problemu, a dzięki temu lepiej dobranej metody rozwiązania, dając skuteczniejsze i szybsze procesy leczenia. Wizualizacje 3D zębów są również bardziej czytelne dla pacjentów, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy, ale dzięki przestronnym obrazom szczęki łatwiej im zrozumieć schorzenia i postawioną diagnozę. Dodatkowo badanie nie jest inwazyjne, nie generuje bólu i z reguły zajmuje od kilku do kilkunastu minut.

Niepożądane skutki tomografii komputerowej CBCT zębów

Wraz z postępem technologii i nauki również w obszarze medycyny, ryzyko związane z napromieniowaniem przy badaniach tomograficznych jest coraz słabsze i sukcesywnie minimalizowane. Jego szkodliwość ocenia się głównie w możliwych uszkodzeniach DNA i zwiększeniu ryzyka nowotworu, jednakże te niepożądane skutki dotyczą głównie dużych dawek napromieniowania i częstych badań z użyciem prześwietlenia. Udoskonalenie aparatów diagnostycznych wykorzystywanych przy tomografii komputerowej zębów daje możliwość regulowania potrzebnego promieniowania i stosowania zasady ALARA, która jest skrótem od angielskiego sformułowania As Low As Reasonably Achievable, czyli w dosłownym tłumaczeniu „Możliwie Najniższym Kosztem” zdrowia pacjenta.

Jak przygotować się do tomografii komputerowej zębów?

Warto na wstępie zorientować się, który gabinet dentystyczny w Warszawie ma tomografię CBCT zębów w swojej ofercie. Przed samym badaniem z użyciem tomografu należy pozbyć się wszelkich elementów, które mogą powodować zakłócenia, czyli zdjąć metalowe ozdoby, kolczyki oraz inną biżuterię szczególnie w okolicach części ciała, która jest przedmiotem badania. Zalecane jest także pozostanie bez okularów i aparatów słuchowych. Również protezy zębowe powinny być zdjęte na czas tomografii CBCT zębów. Kobiety, które nie wykluczają możliwości bycia w ciąży, powinny zgłosić ten fakt lekarzowi wykonującemu badanie, ponieważ nie jest ono wskazane w trakcie ciąży.

Tomografia komputerowa CBCT zębów – cennik